Φεβρουάριος 20, 2015

Ολοκλήρωση της δομής του καταλόγου φωτογραφικής αναγνώρισης φωκών της Γυάρου

O επιστημονικός συντονιστής της MOm σε συνεργασία με τον ερευνητή ανέλυσε όλα τα συλλεχθέντα στοιχεία μέσω των υπέρυθρων φωτογραφικών μηχανών και ολοκλήρωσε τη δομή του καταλόγου φωτογραφικής αναγνώρισης των φωκών. Ο κατάλογος περιέχει όλες τις«αναγνωρίσιμες» ενήλικες φώκιες (αρσενικά και θηλυκά) που καταγράφηκαν μέχρι τώρα μέσα στην περιοχή προγράμματος.