Πρόοδος του προγράμματος – Περίοδος 2014Δεκέμβριος
20 Δεκ
2014
15 Δεκ
2014
Νοέμβριος
5 Νοέ
2014
Οκτώβριος
14 Οκτ
2014
9 Οκτ
2014
8 Οκτ
2014
7 Οκτ
2014
Σεπτέμβριος
18 Σεπ
2014
15 Σεπ
2014
8 Σεπ
2014
6 Σεπ
2014
Αύγουστος
20 Αύγ
2014
15 Αύγ
2014
10 Αύγ
2014
7 Αύγ
2014
1 Αύγ
2014
Ιούλιος
15 Ιού
2014
Ιούνιος
30 Ιού
2014
30 Ιού
2014
15 Ιού
2014
6 Ιού
2014
6 Ιού
2014
5 Ιού
2014
Μάιος
12 Μάι
2014
Απρίλιος
30 Απρ
2014
Μάρτιος
22 Μάρ
2014
20 Μάρ
2014
20 Μάρ
2014
5 Μάρ
2014
Ιανουάριος
8 Ιαν
2014