Πρόοδος του προγράμματος – Περίοδος 2016Δεκέμβριος
13 Δεκ
2016
Νοέμβριος
4 Νοέ
2016
Οκτώβριος
13 Οκτ
2016
Σεπτέμβριος
9 Σεπ
2016
Ιούλιος
11 Ιού
2016
Ιούνιος
10 Ιού
2016
4 Ιού
2016
Μάιος
26 Μάι
2016
11 Μάι
2016
Απρίλιος
15 Απρ
2016
Μάρτιος
14 Μάρ
2016
Φεβρουάριος
29 Φεβ
2016
17 Φεβ
2016
Ιανουάριος
20 Ιαν
2016