Δεκέμβριος 13, 2016

Δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση αγκυροβολίων στη Γυάρο

Μία από τις σημαντικότερες δράσεις προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Γυάρου, είναι η τοποθέτηση ναϋδέτων, δηλαδή ειδικών αγκυροβολίων που προστατεύουν τον θαλάσσιο πυθμένα. Στη Γυάρο, όπως κατέγραψε η επιστημονική έρευνα που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Πατρών το καλοκαίρι του 2014, ένα σημαντικό κομμάτι του πυθμένα καλύπτεται από λιβάδια Ποσειδωνίας Posidonia oceanica, τα οποία θεωρούνται ενδιαιτήματα υψηλής προτεραιότητας και προστατεύονται από την νομοθεσία. Οι ποσειδωνίες «τραυματίζονται» από τις άγκυρες των σκαφών και για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία τα ειδικά αυτά αγκυροβόλια ούτως ώστε να εξυπηρετούνται τα σκάφη που επισκέπτονται το νησί. Ο δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση των συγκεκριμένων αγκυροβολίων, δημοσιεύτηκε σε εθνικές εφημερίδες καθώς και στην Κοινή Γνώμη της Σύρου.

(c) G.Rigoutsos/WWF Greece

Για την αναλυτική προκήρυξη του έργου δείτε εδώ.