Συγχρηματοδότες Προγράμματος «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE»

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE ανέρχεται στα 2,24 εκατ. €. Από αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει το 75% του συνολικού προϋπολογισμού, το Ίδρυμα του Πρίγκηπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό το 18% και το 7% οι εταίροι.

Χρηματοδοτική γραμμή LIFE
http://ec.europa.eu/environment/life/
Το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής LIFE Nature, χρηματοδοτεί μια σειρά από δράσεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Από το 1992, έχει συνγχρηματοδοτήσει 3954 προγράμματα και έχει επενδύσει συνολικά 3.1 δισεκατομμύρια ευρώ στην προστασία του περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα από τα βασικότερα περιβαλλοντικά εργαλεία που έχει στη φαρέτρα της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προστασία της φύσης, είχε ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 1970, αλλά ήταν η Οδηγία για τα Πτηνά αυτή η οποία ανέφερε ρητά την ανάγκη για συγχρηματοδότηση προκειμένου να υπάρχει ορθή διαχείριση οικοτόπων προτεραιότητας που είχαν ως στόχο την προστασία των πουλιών. Κατά τη δεκαετία του 80, η χρηματική υποστήριξη της ΕΕ διευρύνθηκε και σε άλλους τομείς ώστε στις αρχές της δεκαετίας του 90 πλέον πήρε σάρκα και οστά το εργαλείο LIFE.

Ίδρυμα Πρίγκηπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό
www.fpa2.com
Το Ίδρυμα του Πρίγκηπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό ιδρύθηκε από τον ίδιο το 2006, με αποστολή την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα. Συγκεκριμένα στηρίζει δράσεις οι οποίες έχουν στόχο τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ερημοποίησης.

 

Πράσινο Ταμείο

http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/

Το Πράσινο Ταμείο έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος, τη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.