Τί σημαίνει δράσεις κατάρτισης και ενημέρωσης;

Μια σειρά από εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό αλλά και ποικίλες δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν τόσο στη Σύρο όσο και στην Άνδρο. Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE θα παρουσιάσει στο ευρύ κοινό τις δράσεις του καλώντας το να συμμετέχει σε μία εποικοδομητική συζήτηση, ούτως ώστε να ενημερωθεί και για τις κοινωνικές δομές των δύο κοινωνιών. Οι εκδηλώσεις αυτές θα είναι και η πρώτη αφορμή για την ενεργή εμπλοκή των κατοίκων της Σύρου και της Άνδορου στις δράσεις διατήρησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος που έχουν σχεδιαστεί.

Εξίσου σημαντική είναι και η ενεργή συμμετοχή των παιδιών στα θέματα που αφορούν το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE. Μέσα από τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος, οι μαθητές των σχολείων της Άνδρου και της Σύρου, θα γνωρίσουν σε βάθος το ανεκτίμητο φυσικό περιβάλλον των δύο νησιών με σκοπό να υιοθετήσουν μια πιο φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά.

Στην ενότητα Κατάρτιση και Ενημέρωση, θα διαβάσετε αναλυτικά για τις παραπάνω δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE.