Σεπτέμβριος 7, 2015

Συνολικά 10 φωκάκια γεννήθηκαν στη Γυάρο μέσα στο 2014

H ομάδα πεδίου της MΟm, πραγματοποίησε μία ακόμα επίσκεψη στη Γυάρο με σκοπό τον έλεγχο όλων των καταφυγίων και παραλιών ξεκούρασης και αναπαραγωγής της μεσογειακής φώκιας. Από τη λεπτομερή αξιολόγηση των εικόνων που λήφθηκαν από τις υπέρυθρες φωτογραφικές μηχανές, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των άμεσων παρατηρήσεων, οι εμπειρογνώμονες MOm κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου 2014 γεννήθηκαν συνολικά δέκα (10) μικρά.