Ιανουάριος 15, 2015

Συνάντηση εργασίας για την εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τη Γυάρο

Η Υπεύθυνη Προγράμματος και ο Υπεύθυνος Προστασίας της ΜΟm οργάνωσαν συνάντηση με την εξωτερική ομάδα των εμπειρογνωμόνων που θα αναλάβει την εκπόνηση της ΕΠΜ για τη Γυάρο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες συζήτησαν το περιεχόμενο της ΕΠΜ, τα στοιχεία που θα παρασχεθούν από όλες τις μελέτες που προέρχονται από τη δράση A.1 και άλλες ενέργειες προγράμματος, καθώς επίσης και το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί προκειμένου να προετοιμαστεί και να συνταχθεί η ΕΠΜ.