Αύγουστος 10, 2014

Πρώτη αλιευτική έρευνα από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Στo πλαίσιo των προπαρασκευαστικών δράσεων του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE, πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση της μελέτης της βιοκοινωνίας των ψαριών της τραγάνας στην περιοχή της Γυάρου από το Εργαστήριο Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η τραγάνα (coralligenous) δημιουργείται από ασβεστολιθικά φύκη (calcareous algae) και αποτελεί σημαντικό μεσογειακό ενδιαίτημα με υψηλή βιοποικιλότητα. Έχει μελετηθεί στη δυτική Μεσόγειο, στην οποία όμως εμφανίζεται σε μικρότερα βάθη απ’ ότι στην ανατολική, όπου οι γνώσεις μας για αυτό τον τύπο ενδιαιτήματος είναι μάλλον περιορισμένες.

© Βαγγέλης Τζανάτος