Μάρτιος 14, 2016

Παρουσίαση των μεθόδων παρακολούθησης της Μεσογειακής φώκιας στο 30ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κητωδών στη Μαδέρα

Πολύτιμο εργαλείο για την παρακολούθηση του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας στη Γυάρο αποτελεί η αναγνώριση των διαφορετικών ατόμων που συνθέτουν τον πληθυσμό. Η MOm τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει μια μη παρεμβατική μέθοδο παρακολούθησης του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα με τη χρήση αυτόματων υπέρυθρων ψηφιακών καμερών. Η μέθοδος αυτή, εφαρμόστηκε και στα σημαντικά καταφύγια της Γυάρου, και έχει ως αποτέλεσμα τη συλλογή μέχρι σήμερα πάνω από 15.000 φωτογραφιών και βίντεο που η ανάλυσή τους μας βοήθησε στη ταυτοποίηση 34 συνολικά διαφορετικών ενήλικων ζώων, στη καταγραφή σημαντικών πτυχών του βιολογικού τους κύκλου και της συμπεριφοράς τους και στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του είδους στην περιοχή. Τα ευρήματα αυτά παρουσιάστηκαν στο 30ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κητωδών στη Μαδέρα από την συντονίστρια των δράσεων της MOm στη Γυάρο, Στέλλα Αδαμαντοπούλου, όπου τονίστηκε η μεγάλη σημασία της δημιουργίας του καταλόγου ο οποίος θα αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω δημιουργία ενός Εθνικού Καταλόγου Φωτο-αναγνώρισης για τα άτομα όλης της Ελλάδας.