Αύγουστος 7, 2014

Ολοκλήρωση της συλλογής κοινωνικοοικονομικών στοιχείων της Σύρου

Τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου και τις πρώτες του Αυγούστου, οι ερευνητές του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου συνέλεξαν στοιχεία για να σκιαγραφήσουν την κοινωνική και οικονομική δομή της Σύρου. Η ομάδα, είχε διαμορφώσει μια σειρά από ερωτηματολόγια, τόσο για τον τοπικό πληθυσμό όσο και για τους αλιείς ώστε να συλλέξουν τις απαραίτητες  πληροφορίες για τα κοινωνικά, οικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών καθώς και για την αλιεία και την αλιευτική δραστηριότητα.

Σκοπός της έρευνας είναι η παραγωγή μιας ολοκληρωμένης μελέτης του ανθρωπογενούς κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής γύρω από τη Γυάρο η οποία και θα αποτελέσει μέρος της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης.

© Α. Βονετι/ WWF Ελλάς