Νοέμβριος 30, 2015

Ολοκλήρωση της Μελέτης Τεκμηρίωσης για την θεσμοθέτηση του πρώτου Θαλάσσιου ΚΑΖ της Ελλάδας

Ολοκληρώθηκε η Μελέτη Τεκμηρίωσης για τη θεσμοθέτηση Θαλάσσιου Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) στη θαλάσσια ζώνη γύρω από τη Γυάρο από την εταιρεία παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών Nature Conservation Consultants (NCC) για λογαριασμό της MΟm, ενός από τους εταίρους του προγράμματος. Η έκθεση συντάχθηκε με σκοπό την τεκμηρίωση της θεσμοθέτησης του ΚΑΖ και της πρότασης του θαλάσσιου ορίου των 3 ναυτικών μιλίων γύρω από τη Γυάρο. Η μελέτη αξιολόγησε τη θαλάσσια περιοχή ως εξαιρετικά μεγάλης οικολογικής αξίας καθώς φιλοξενεί εκτεταμένους θαλάσσιους οικοτόπους προτεραιότητας και σημαντικά και σπάνια είδη με διεθνή σημασία (π.χ. Μεσογειακή φώκια, μύχοι, κλπ.). Η μελέτη τεκμηρίωσης και η τελική πρόταση για την θεσμοθέτηση του θαλάσσιου ΚΑΖ της Γυάρου κατατέθηκε από το WWF Ελλάς στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που είναι εταίρος του προγράμματος, για να υπογράψει τη σχετική απόφαση με την οποία θα θεσπίσει το πρώτο θαλάσσιο Καταφύγιο Άγριας Ζωής της χώρας.