Ιανουάριος 23, 2015

Ολοκλήρωση κοινωνικοοικονομικής έρευνας σε Σύρο και Άνδρο

Ολοκληρώθηκε η κοινωνικοοικονομική έρευνα που πραγματοποίησε το Χαροκόπειο πανεπιστήμιο σε Σύρο και Άνδρο στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE. Κάποια πρώτα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα παρουσιάστηκαν από τον καθηγητή κο Απόστολο Παπαδόπουλο και τους ερευνητές του Πανεπιστημίου στην ομάδα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE, ολοκληρώνοντας έτσι τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές έρευνες του προγράμματος. Και για τις δύο περιοχές, η επιτόπια έρευνα επικεντρώθηκε σε τρεις υποπληθυσμούς, τον τοπικό πληθυσμό, τους ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλιείς. Τα συγκεκριμένα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για τη συγγραφή της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνδιαχείρισης της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής της Γυάρου.