Σεπτέμβριος 6, 2014

Δεύτερη αλιευτική έρευνα από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Oλοκληρώθηκε η δεύτερη φάση της μελέτης της βιοικοινωνίας των ψαριών της τραγάνας της Γυάρου από το εργαστήριο Ζωολογίας του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων του ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE. Αφού συλλέξουν τα ψάρια, οι ερευνητές θα κάνουν μια σειρά από μετρήσεις και επιστημονικές αναλύσεις με σκοπό να διαμορφώσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα για τη συγκεκριμένη βιοκοινωνία. Η τραγάνα είναι ένα πολύ σημαντικό ενδιαίτημα το οποίο παρέχει καταφύγιο σε μία σειρά από εμπορικά ψάρια όπως αστακό, μπαρμπούνι και συναγρίδα αλλά και προστατευόμενα είδη όπως κοράλλια.

© Νίνον Μαυράκη