Μάρτιος 30, 2018

6η συνάντηση της Επιτροπής Συνδιαχείρισης

Την Παρασκευή 30 Μαρτίου στην Ερμούπολη της Σύρου πραγματοποιήθηκε η έκτη και τελευταία συνάντηση της Επιτροπής Συνδιαχείρισης της Γυάρου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν για όλες τις εξελίξεις αναφορικά με τον νέο νόμο για τις προστατευόμενες περιοχές. Τέλος, οι WWF Ελλάς, ΕΛΚΕΘΕ, ΑΝΕΤΚΥ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και ΜΟm παρουσίασαν τα σχέδιά τους και τα προγράμματα που έχουν στα σκαριά για την After-LIFΕ εποχή και όλα τα μέλη συμφώνησαν να συζητήσουν τυχόν συνέργειες και κοινές δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν.

(c) Γ.Βαβίτσας/WWF Ελλάς