Ιούλιος 7, 2017

5η συνάντηση της Επιτροπής Συνδιαχείρισης της Γυάρου

Την Παρασκευή 7 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η πέμπτη συνάντηση της Επιτροπής Συνδιαχείρισης της Γυάρου στην Ερμούπολη της Σύρου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης το WWF Ελλάς παρουσίασε διαφορετικά σχήματα διαχείρισης τα οποία θα μπορούσαν να αναλάβουν την εφαρμογή των μέτρων προστασίας και ανάδειξης της Γυάρου. Όλα τα μέλη συμφώνησαν στα επόμενα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν για να οριστικοποιηθεί η τελική πρόταση της Επιτροπής αναφορικά με το Σχήμα Διαχείρισης της Γυάρου και να προωθηθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για διαβούλευση.