Απρίλιος 5, 2017

4η συνάντηση Επιτροπής Συνδιαχείρισης της Γυάρου

Την Πέμπτη 6 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στη Σύρο η 4η συνάντηση της Επιτροπής Συνδιαχείρισης της Γυάρου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτάσεις για τις ζωνώσεις και τα μέτρα προστασίας και ανάδειξης του χερσαίου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος του νησιού όπως είχαν διαμορφωθεί από τις ομάδες εργασίας της 3ης συνάντησης της Επιτροπής Συνδιαχείρισης. Οι προτάσεις για τα μέτρα και τη ζώνωση που αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο την αλιεία στη Γυάρο, είχαν προκύψει από τη συνάντηση της τεχνικής ομάδας που είχε πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα. Τέλος τα μέλη της Επιτροπής παρακολούθησαν μία παρουσίαση με κάποιες γενικές αρχές για το προτεινόμενο σχήμα διαχείρισης της Θαλάσσιας Προστατεύομενης Περιοχής της Γυάρου καθώς και μία παρουσίαση του συστήματος φύλαξης του νησιού.