Ιούνιος 6, 2014

1η αποστολή στη Γυάρο για την καταγραφή της ορνιθοπανίδας

Ο βιολόγος-ορνιθολόγος και ειδικός διαχείρισης και ερμηνείας περιβάλλοντος Δρ. Γιώργος Κατσαδωράκης μαζί με την ομάδα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE του WWF Ελλάς, πραγματοποίησε την πρώτη αποστολή στη Γυάρο με σκοπό την συλλογή πληροφοριών για την ορνιθοπανίδα του νησιού. Η καταγραφή της ορνιθοπανίαδας γίνεται στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων του προγράμματος και συγκεκριμένα της καταγραφής της χλωρίδας και της πανίδας της Γυάρου.

Έπεται και συνέχεια.

© Α.Bonetti/ WWF Ελλάς