Οκτώβριος 14, 2014

Τρίτη αλιευτική αποστολή από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας

Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τη βιοκοινωνία των ψαριών στην τραγάνα γύρω από τη Γυάρο. Το εργαστήριο Ζωολογίας του τμήματος βιολογίας του Πανεπιστημίου της Πάτρας, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων του προγράμματος, επισκέφτηκε το νησί για τρίτη φορά στα μέσα του Οκτώβρη. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ερευνητές ρίχνουν δίχτυα σε επιλεγμένα σημεία προκειμένου να δουν την ποικιλία ψαριών στις περιοχές τραγάνας της Γυάρου. Αφού ανεβάσουν τα δίχτυα, τα χωρίζουν ανάλογα το είδος, εξετάζουν το βάρος τους και κάνουν διάφορες μετρήσεις μήκους ανάλογα αν πρόκειται για ψάρι, κεφαλόποδο (πχ χταπόδι) ή καρκινοειδές (πχ αστακός). Οι τραγάνες, είναι ένα πολύ σημαντικό ενδιαίτημα για το οποίο όμως έχουμε ελάχιστες γνώσεις. Αποτελούν όμως πανέμορφα τοπία του θαλάσσιου βυθού και παρέχουν καταφύγιο σε μία σειρά από θαλάσσιους οργανισμούς.

© Βαγγέλης Τζανάτος