Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

http://www.nhmc.uoc.gr/ 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης έχει αναλάβει την καταγραφή και αξιολόγηση της χερσαίας πανίδας και των οικοτόπων. Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα καθώς και έρευνα πεδίου ούτως ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας καθώς και των ερπετών, των ασπονδύλων, και των χερσαίων θηλαστικών της Γυάρου.

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Γεωλογίας & Τμήμα Βιολογίας

http://www.geology.upatras.gr/?choice=36&lng=el
http://www.biology.upatras.gr/

Τα τμήματα Γεωλογίας και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν αναλάβει, μετά από διεθνή διαγωνισμό, την χαρτογράφηση των θαλάσσιων οικοτόπων προτεραιότητας και την αλιευτική έρευνα στην ευρύτερη περιοχή της Γυάρου. Η καταγραφή των θαλάσσιων οικοτόπων της περιοχής Natura 2000 της Γυάρου έφερε στο φως μοναδικά ευρήματα και πλέον πρόκειται για την καλύτερα χαρτογραφημένη θαλάσσια Natura 2000 της Ελλάδας. Το τμήμα Βιολογίας, το πρώτο τμήμα βιολογίας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, πραγματοποίησε μελέτη για τη βιοκοινωνία των ψαριών της τραγάνας στην περιοχή της Γυάρου.

Δρ. Γιώργος Κατσαδωράκης

Ο Δρ. Γιώργος Κατσαδωράκης, βιολόγος-ορνιθολόγος και ειδικός διαχείρισης και ερμηνείας περιβάλλοντος ανέλαβε την καταγραφή των πουλιών της Γυάρου. Οι πληροφορίες σχετικά με την ορνιθοπανίδα αφορούν στην παρουσία, δηλαδή τον αριθμό των ειδών που ζουν στο νησί καθώς και στην κατανομή των θαλασσοπουλιών, των αρπακτικών και άλλων ειδών. Ο Δρ. Κατσαδωράκης είναι επιστημονικός σύμβουλος του WWF Ελλάς και της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία

http://www.ornithologiki.gr/

Μαζί με τον Δρ. Κατσαδωράκη, οι ερευνητές της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας συλλέγουν στοιχεία για την ορνιθοπανίδα της Γυάρου. Συγκεκριμένα η μεγάλη ανακάλυψη η οποία έγινε από κοινού από την ΕΟΕ, τον Δρ. Κατσαδωράκη και την ομάδα πεδίου ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE του WWF Ελλάς μίας πολύ σημαντικής αποικίας Μύχων, Puffinus puffinus είχε ως αποτέλεσμα την σταθερή παρακολούθηση του συγκεκριμένου πληθυσμού ο οποίος εξέπληξε τους επιστήμονες και έδωσε μία ξεχωριστή αξία  στο νησί σε ότι αφορά την ορνιθοπανίδα. Την άνοιξη του 2015, η ΕΟΕ, το WWF Ελλάς και η εταιρία συμβούλων NCC ένωσαν τις δυνάμεις τους προκειμένου να διερευνήσουν τη σημασία του συγκεκριμένου πληθυσμού της Γυάρου, ενός είδους που παγκοσμίως κινδυνεύει με εξαφάνιση. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία είναι μία περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση με αντικείμενο τα άγρια ζώα και τους βιότοπούς τους στην Ελλάδα.

Nature Conservation Consultants

http://www.n2c.gr/

Η ΝCC είναι εταιρία παροχής συμβουλών που έχει ως αντικείμενο την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας με εξειδίκευση στα άγρια πουλιά και τους βιοτόπους τους. Οι ερευνητές της εταιρίας έχουν ως στόχο την εφαρμογή επιτυχημένων προγραμμάτων προστασίας της φύσης καθώς και πρωτοποριακών μεθόδων για το καλό της ελληνικής φύσης.