Εταίροι Προγράμματος «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE»

WWF Ελλάς (Συντονιστής Προγράμματος)
www.wwf.gr
Το WWF Ελλάς, το ανεξάρτητο Ελληνικό τμήμα του παγκόσμιου δικτύου του WWF, ιδρύθηκε το 1991, ενώ τo 1994 γίνεται εθνική οργάνωση με τη νομική μορφή του κοινωφελούς ιδρύματος. Διατηρεί στο ακέραιο την αυτοδιοίκησή του και τη δυνατότητα να διαμορφώνει τις δικές του προτεραιότητες. Ταυτόχρονα «συμπορεύεται» με το δίκτυο όσον αφορά τους παγκόσμιους στόχους και στις αρχές λειτουργίας του. Αποστολή του; Ένα μέλλον όπου άνθρωπος και φύση συνυπάρχουν αρμονικά. Η δράση του είναι πολυδιάστατη και διαμορφώνεται βάσει δύο στόχων: α) Προστασία της βιοποικιλότητας και β) Μείωση του ανθρώπινου αποτυπώματος. Μέχρι και σήμερα έχει υλοποιήσει πάνω από 70 προγράμματα για τη διατήρηση και προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολιτικές διαβουλεύσεις προωθώντας θεσμικές λύσεις και νομοθετήματα, εμπνέοντας ταυτόχρονα τους Έλληνες πολίτες να αναλάβουν δράση μέσω εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
www.ypeka.gr
Το ΥΠΕΚΑ δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση των ολοένα εντεινόμενων περιβαλλοντικών προβλημάτων και την υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου που θα εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες ζωής και δημιουργίας. Αποστολή του υπουργείου αποτελεί η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και των υδατικών πόρων, η ορθή διαχείριση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, η αντιμετώπιση, μετριασμός και προσαρμογή στις επιπτώσις της κλιματικής αλλαγής, η αστική αναγέννηση, ο βιώσιμος χωροταξικός σχεδιασμός με σεβασμό την αρχιτεκτονική κληρονομιά και ο συντονισμός των περιβαλλοντικών πολιτικών της κυβέρνησης.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
www.northaegean.gr
Το 2011 με το πρόγραμμα Καλλικράτης, η χώρα διαιρέθηκε σε επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις. Αντίστοιχα συστάθηκαν επτά Αποκεντρωμένες Διοικήσεις που καθήκον τους είναι  η εφαρμογή των κυβερνητικών πολιτικών στις περιοχές της αρμοδιότητάς τους. Η κυβέρνηση διορίζει έναν Γενικό Γραμματέα που είναι και ο επικεφαλής της εκάστοτε Αποκεντρωμένης  Διοίκησης. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου σχεδιάζει, συντονίζει και εφαρμόζει πολιτικές  που αφορούν την οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία των νησιών του Αιγαίου Πελάγους.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων
www.e-cyclades.gr
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων έχει ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη και εκτελούνται με μεγάλη τεχνογνωσία, σημαντική αποτελεσματικότητα και άψογη συνεργασία με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς των Κυκλάδων. Έχει υλοποιήσει με επιτυχία μια σειρά από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και σκοποί της είναι:
o       Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των λοιπών μετόχων της.
o    Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κυκλάδων.
o    Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.
o    Η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών εντός και εκτός Ελλάδας.

ΜΟm/Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας
www.mom.gr
Η MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, είναι ελληνική, μη κυβερνητική, περιβαλλοντική οργάνωση η οποία ιδρύθηκε το 1988 με τη νομική μορφή του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου. Επίσης είναι επίσημα αναγνωρισμένο επιστημονικό ίδρυμα σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση CITES, και διαθέτει όλες τις σχετικές άδειες έρευνας και περίθαλψης από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Από το 1996 η MOm είναι μέλος της IUCN, της μεγαλύτερης διεθνούς οργάνωσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στον κόσμο ενώ από το 2012 εκπροσωπείτε στο Seal Specialist Group της IUCN.
Σκοπός της MOm είναι η προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας των ελληνικών ακτών και θαλασσών, μέσω της προστασίας και διατήρησης της απειλούμενης με εξαφάνιση μεσογειακής φώκιας. Η MOm αγωνίζεται για την επιβίωση του μοναδικού είδους φώκιας στη Μεσόγειο και του σπανιότερου είδους φώκιας στον πλανήτη σε δύο παράλληλους άξονες:
•        Μείωση της θνησιμότητας της μεσογειακής φώκιας από ανθρωπογενείς παράγοντες
•         Διατήρηση των βιότοπων του είδους
Μια εξειδικευμένη και αφοσιωμένη ομάδα ανθρώπων διάφορων ειδικοτήτων με τη βοήθεια εθελοντών, υλοποιούν δράσεις σε 5 βασικούς τομείς:
•         Επιστημονική έρευνα
•         Διάσωση και Περίθαλψη
•         Προστασία και Διαχείριση
•         Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση
•         Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Tethys Research Insitute
www.tethys.org
To Tethys Research Institute ιδρύθηκε το 1986, με έδρα το Μιλάνο της Ιταλίας και είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται για τη μελέτη και έρευνα των κητωδών, με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας της Μεσογείου και τη βιώσιμη χρήση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έχει πραγματοιποιήσει έρευνες στη θάλασσα της Λιγουρίας, το Ιόνιο Πέλαγος, την Αδριατική θάλασσα, στα στενά της Μεσσήνης καθώς και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου και του Αντλαντικού. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει μια από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων για τα κητώδη της Μεσογείου, με πάνω από 300 επιστημονικές εκδόσεις και 60 πανεπιστημιακές εργασίες.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
www.hua.gr
Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1990 και εδράζεται σε κληροδότημα του Εθνικού Ευεργέτη Παναγή Χαροκόπου. Διαθέτει Πανεπιστημιακά Τμήματα και Προγράμματα Σπουδών ιδιαίτερης φυσιογνωμίας στον Eλληνικό χώρο, άρτιες κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές και υψηλό επίπεδο ερευνητικού έργου και διεθνούς παρουσίας που διασφαλίζουν ποιοτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον για τους φοιτητές του. Το 2000 ιδρύθηκε το Τμήμα Γεωγραφίας με αντικείμενο την Ανθρώπινη, τη Φυσική και την Εφαρμοσμένη Γεωγραφία, καθώς επίσης στοχεύει στην διεπιστημονική και ολοκληρωμένη προσέγγιση των φαινομένων που εκδηλώνονται στο χώρο. Το Τμήμα διαθέτει έμπειρο ερευνητικό δυναμικό με μακρόχρονη εμπειρία στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους. Επενδύει στην στενή αλληλεπίδραση έρευνας και αγοράς εργασίας, ενώ παράλληλα προωθεί την ακαδημαϊκή αλλά και την εφαρμοσμένη έρευνα.