Ταξιδεύοντας στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή του Torre Guaceto

Η θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή στο Torre Guaceto της γειτονικής Ιταλίας λειτουργεί από το 1991 και το 2005 ξεκίνησε η επιτυχημένη συνδιαχείρισή της από αλιείς και τοπικούς φορείς με στόχο τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων σε βιώσιμα επίπεδα.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, δημιουργήθηκαν πρωτόκολλα διαχείρισης και παρακολούθησης της αλιείας, βάσει των τοπικών παραδόσεων, στοχεύοντας στη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στους οικοτόπους και στη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας για την αποφυγή της υπεραλίευσης. Οι ψαράδες συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα πρωτόκολλα και το εγχείρημα έχει θετική επίπτωση τόσο στους πληθυσμούς των ψαριών όσο και στα εισοδήματα των αλιέων.

TORREGUACETO - 003small

Το παράδειγμα του Torre Guaceto θα αποτελέσει οδηγό στην περίπτωση της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής της Γυάρου και ομάδα αλιέων μαζί με εκπροσώπους φορέων από την Άνδρο και τη Σύρο, θα ταξιδέψουν για να ανταλλάξουν απόψεις και τεχνογνωσία με τους Ιταλούς συναδέλφους τους. Θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τα πάντα για τα πρωτόκολλα που έχουν θεσπίσει, τον τρόπο διαχείρισης και λειτουργίας της περιοχής αλλά και τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου μοντέλου σε σχέση με το εισόδημά τους και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Έχοντας αφομοιώσει τη θεωρία μέσα από τα σεμινάρια που θα παρακολουθήσουν, σχετικά με την οικολογική σημασία και τη θεσμική κατοχύρωση και προστασία των θαλάσσιων ειδών και οικοτόπων της Γυάρου, παραδειγμάτων εναλλακτικών βιώσιμων μοντέλων τουριστικής ανάπτυξης, χρηματοδοτικών πακέτων για ενίσχυση βιώσιμων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, η επίσκεψη στο Torre Guaceto θα δώσει την ευκαιρία στους αλιείς να διαπιστώσουν στην πράξη την εφαρμογή της θεωρίας.

TORREGUACETO - 005small

Το ταξίδι αυτό θα αποτελέσει τη ζωντανή απόδειξη ότι μπορούν να βρεθούν οι κατάλληλοι τρόποι λειτουργίας, προστασίας και επιτήρησης μιας θαλάσσιας περιοχής με θετικά αποτελέσματα και για τον άνθρωπο αλλά και για το φυσικό περιβάλλον.