Τί σημαίνει δράσεις συνδιάχειρισης;

Η έννοια της συνδιαχείρισης, είναι μία από τις έννοιες κλειδί του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE. Η δημιουργία και ορθή λειτουργία της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής γύρω από τη Γυάρο θα πετύχει μόνο αν δουλέψουμε όλοι μαζί.

Οι μέθοδοι θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, οπότε και χρειάζονται ειδικά σεμινάρια για την ενημέρωση όλων των φορέων που θα κλειθούν να συνδιαχειριστούν την θαλάσσια αυτή προστατευόμενη περιοχή. Η ομάδα του ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE θα εκπαιδευτεί στις τεχνικές της οικοσυστημικής προσέγγισης και θαλάσσιας χωροταξίας. Οι ψαράδες των κοινωνιών της Σύρου και της Άνδρου θα καταρτιστούν για περιβαλλοντικά θέματα που άπτονται του επαγγέλματός τους. Οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως το Λιμενικό Σώμα και η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα κάνουν ειδικά σεμινάρια για μορφές συνδιαχείρισης και βιώσιμα μοντέλα ανάπτυξης.

Εκτός από τα σεμινάρια, ένα εκπαιδευτικό ταξίδι σε μία λειτουργική και πετυχημένη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Ιταλίας, θα αποτελέσει την βιωματική εμπειρία για τους ψαράδες, το ζωντανό παράδειγμα ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μπορεί να σημαίνει και βιωσιμότητα του αλιευτικού επαγγέλματος.

Όλοι ο παραπάνω, θα καθίσουν μαζί σε ένα τραπέζι διαβούλευσης, προκειμένου να ορίσουν, να σχεδιάσουν και τελικά να εφαρμόσουν μια σειρά από μέτρα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και βιώσιμης αλιείας, μέσα από μια Επιτροπή Συνδιαχείρισης, πρωτοπόρα για τα δεδομένα της Ελλάδας.

Στην Ενότητα Συνδιαχείρισης, θα διαβάσετε αναλυτικά για τις παραπάνω δράσεις του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE.