Πρωτοποριακές Μέθοδοι για τη Διασφάλιση της Προστασίας της Περιοχής

Η επιτυχημένη λειτουργία, διαχείριση και προστασία μιας προστατευόμενης περιοχής εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό από την τήρηση της νομοθεσίας και τα μέτρα φύλαξης που θα ληφθούν. Η ομάδα του «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE» έχει σχεδιάσει την εφαρμογή πρωτοποριακών και καινοτόμων μεθόδων που θα συμβάλλουν στη διασφάλιση της τήρησης της υπάρχουσας νομοθεσίας αλλά και των όποιων μέτρων προκύψουν στη νέα θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή.

Θα τοποθετηθεί ειδικό σύστημα ραντάρ (Marine Radar) σε κομβική θέση, που θα δώσει στην ομάδα πεδίου που έχει τη βάση της στη Σύρο τη δυνατότητα να διαπιστώνει και να καταγράφει πιθανές παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή γύρω από τη Γυάρο. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, η ομάδα πεδίου με φουσκωτό ταχύπλοο και σε στενή συνεργασία με τις τοπικές Λιμενικές Αρχές θα ανταποκρίνεται άμεσα σε περιστατικά με πιθανούς παραβάτες.

Αντίστοιχα θα ενεργοποιηθεί ένα σύστημα ενημέρωσης που θα επικοινωνεί αυτόματα με σκάφη που κινούνται μέσα στην προστατευόμενη περιοχή, ενημερώνοντάς τα για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες αλλά και τις θέσεις των ειδικών αγκυροβολίων που θα τοποθετηθούν για αυτή τη χρήση στην περιοχή.

Τέλος, ψηφιακές, υπέρυθρες κάμερες θα τοποθετηθούν σε σπηλιές που χρησιμοποιούνται από τη Μεσογειακή φώκια δίνοντας τη δυνατότητα καταγραφής της όποιας δραστηριότητας στις περιοχές αυτές.

Η όλη δράση της επιτήρησης της περιοχής θα υλοποιηθεί σε στενή συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και με το Λιμενικό Σώμα (Λιμεναρχείο Σύρου), τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες υπεύθυνες αντίστοιχα  για την διαχείριση και φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών .