Θεσμική Κατοχύρωση για τη νέα Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), είναι εταίρος του «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE», και έχει δεσμευτεί να κηρύξει την περιοχή της Γυάρου και της θαλάσσιας ζώνης γύρω από αυτήν ως Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή (ΘΠΠ).

Το ΥΠΕΚΑ έχει υπό την δικαιοδοσία του την ευθύνη για την κήρυξη Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών στην Ελλάδα, με προϋπόθεση την ολοκλήρωση της απαιτούμενης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ), η οποία θα συνταχθεί  από ειδικούς επιστήμονες, ενώ στη συνέχεια στελέχη του Υπουργείου θα την αξιολογήσουν και θα προωθήσουν τις διαδικασίες θεσμοθέτησης της προτεινόμενης περιοχής.

Αντίστοιχα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου έχει υπό την δικαιοδοσία της, βάσει του Νόμου Βιοποικιλότητας  3937/2011, την ευθύνη για την θέσπιση Καταφυγίων Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) στις Κυκλάδες και σαν εταίρος του προγράμματος έχει δεσμευτεί να κηρύξει την προτεινόμενη περιοχή της Γυάρου ως (ΚΑΖ). Απαραίτητη προϋπόθεση και σε αυτή την περίπτωση είναι η ολοκλήρωση μιας Μελέτης Τεκμηρίωσης από ειδικούς επιστήμονες, ενώ τα  στελέχη της Αποκεντρωμένης διοίκησης  θα έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της μελέτης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας θεσμοθέτησης.

Πρόκειται για την πρώτη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή που θα χαρακτηριστεί ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής στην Ελλάδα και στοχεύει να γίνει παράδειγμα προς μίμηση για την προστασία και διατήρηση και άλλων θαλάσσιων περιοχών της επικράτειας. Η θεσμοθέτησή της και η άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων  προστασίας της αποτελεί την πιο κομβική δράση του «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE», καθώς θα διευκολύνει την εφαρμογή των διαχειριστικών δράσεων που θα ληφθούν.