Τί σημαίνει δράσεις προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος;

Η Γυάρος είναι ένα νησί με μοναδική βιοποικιλότητα: στις απομονωμένες παραλίες και σπηλιές της, ζει και αναπαράγεται ένας μοναδικός πληθυσμός της κινδυνεύουσας με εξαφάνιση Μεσογειακής Φώκιας Monachus monachus. O βυθός της φιλοξενεί πληθυσμούς του μοναδικού θαλάσσιου φυτού, την Ποσειδωνία και κοραλλιογενείς σχηματισμούς όπως η τραγάνα. Τόσο η τραγάνα όσο και οι Ποσειδωνίες, παρέχουν καταφύγιο σε μια σειρά από θαλάσσιους οργανισμούς.

Όλα τα παραπάνω είδη και οικότοποι καθώς και ο άνθρωπος είναι αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα και παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο για τη ζωή. Για να προστατευτούν μαζί και με τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που προσφέρουν στον άνθρωπο, που δεν είναι και πάντα ορατές, θα πρέπει να εφαρμοστούν μια σειρά από μέτρα. Η θεσμική κατοχύρωση, θα εξασφαλίζει την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος χωρίς αυτό να σημαίνει απαγόρευση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων γύρω από το νησί. Ταυτόχρονα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των μέτρων αυτών, θα λειτουργήσει ένα σύστημα φύλαξης.

Στην ενότητα Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος θα διαβάσετε αναλυτικά για τις παραπάνω δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE.