Τί σημαίνει προπαρασκευαστικές δράσεις;

Για να προταθούν τα σωστά μέτρα προστασίας του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος της Γυάρου, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, πρέπει να υπάρξουν ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές μελέτες που θα αποτυπώνουν την βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα της περιοχής καθώς και την κοινωνική διάρθρωση της Άνδρου και της Σύρου. Ποια είδη φυτών, πουλιών και ζώων φιλοξενούνται στο νησί; ποια είναι η ακριβής κατανομή στο χώρο των θαλάσσιων οργανισμών και οικοτόπων του νησιού; Ποια είναι η κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων; Ποια είδη κινδυνεύουν και από ποιες ανθρωπογενείς δραστηριότητες;

Φύση και άνθρωπος στις Κυκλάδες συνυπάρχουν εδώ και αιώνες. Θα πρέπει να καταγραφούν και να αποτυπωθούν και οι ανθρώπινες δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής των Βορείων Κυκλάδων.  Ποιες είναι οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και τάσεις που επικρατούν στις κοινωνίες της Σύρου και της Άνδρου τα δύο κοντινότερα νησιά στη Γυάρο.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία, θα αποτελέσουν στοιχεία δύο λεπτομερών μελετών, απαραίτητες για τη θεσμική κατοχύρωση της περιοχή ως Θαλάσσιο Καταφύγιο Άγριας Ζωής και Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή. Στη συνέχεια, μια σειρά από βήματα, θα οδηγήσουν στη θεσμοθέτηση της περιοχής από τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

Στην ενότητα Προπαρασκευαστικές Δράσεις, θα διαβάσετε αναλυτικά για τις παραπάνω δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE.