Τί σημαίνει δράσεις παρακολούθησης;

Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο του 2017. Περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και μια σειρά από δράσεις που αφορούν τις κοινωνίες της Άνδρου και της Σύρου.

Οι δράσεις προστασίας της φύσης και τα μέτρα διαχείρισης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που θα θεσμοθετηθούν και θα εφαρμοστούν, θα έχουν όμως τα αναμενόμενα αποτελέσματα; Συγκεκριμένες μέθοδοι και δοκιμασμένα πρωτόκολλα δοκιμασμένα θα χρησιμοποιηθούν για να καταγραφεί η κατάσταση του πληθυσμού της Μεσογειακής φώκιας και του χταποδιού, μετά την εφαρμογή των μέτρων προστασίας. Θα γίνει συλλογή δεδομένων για την κατάσταση θαλάσσιων και χερσαίων οικοτόπων.

Ταυτόχρονα θα γίνει καταγραφή της κατάστασης της αλιευτικής δραστηριότητας των ψαράδων της Άνδρου και της Σύρου, μετά τη θέσπιση της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής και του Καταφυγίου Άγριας Ζωής στην ευρύτερη θαλάσσια  περιοχή της Γυάρου.

Στην ενότητα Παρακολούθηση, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις σχετικές δράσεις του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE.