Εκπαιδεύοντας τους Αυριανούς Πολίτες των Κυκλάδων

Οι μαθητές των σχολείων της Άνδρου και της Σύρου αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κοινά του προγράμματος. Μέσα από ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, θα ανακαλύψουν, θα καταλάβουν και θα εκτιμήσουν τη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον, ενώ η άμεση επαφή τους με τη φύση θα οδηγήσει στη σταδιακή αλλαγή της συμπεριφοράς τους.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση περιλαμβάνει διαδραστικές προσεγγίσεις και μεθόδους πάνω στις οποίες θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους μαθητές που θα συμμετέχουν δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν ενεργό και όχι παθητικό ρόλο.

IMG_8890forwebsite

© Μ.Συμβουλίδου/ WWF Ελλάς

Βασικός στόχος είναι η ενεργή συμμετοχή των παιδιών συμβάλλοντας με τις ιδέες τους σε θέματα όπως η προστασία της Μεσογειακής φώκιας, η διατήρηση της βιοποικιλότητας των Κυκλάδων και των περιοχών Natura 2000. Η επαφή τους με την άγρια ζωή,  θα τους αποκαλύψει  την αξία του πλούσιου χερσαίου και θαλάσσιου οικοσυστήματος της Γυάρου και τη σημασία της προστασίας του, για το δικό τους μέλλον. Είναι οι μελλοντικοί διαμορφωτές των κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δομών και έτσι θα αντιμετωπιστούν μέσα από τις ενέργειες που έχουν σχεδιαστεί οι οποίες θα τους μάθουν την έννοια του Ενεργού Πολίτη από νεαρή ηλικία.

Τα νέα παιδιά θα λειτουργήσουν ως πρεσβευτές των στόχων του προγράμματος στο ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE». Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησής τους, είναι αυτή που θα εξασφαλίσει ένα υγιές μέλλον για τη Μεσογειακή φώκια και τη βιοποικιλότητα της περιοχής, μεταδίδοντας το μήνυμα της βιώσιμης ανάπτυξης στους σημερινούς λήπτες αποφάσεων.

Οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες για τους μαθητές περιλαμβάνουν τις εξής θεματικές:

Ενεργός Πολίτης: Οι μαθητές θα ενημερωθούν για περιβαλλοντικές έννοιες προκειμένου να αντιληφθούν την ανάγκη προστασίας του φυσικού πλούτου.

Σκέψου Συνολικά, Δράσε Τοπικά: Οι μαθητές θα ασχοληθούν με περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, όπως ανακύκλωση, κλιματική αλλαγή, ρύπανση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εθελοντισμός, κοινωνία των πολιτών.

Δημιουργική Εκμάθηση: Οι μαθητές θα εκφράσουν δημιουργικά και με τον δικό τους τρόπο τις ανησυχίες τους και τα συναισθήματά τους μέσα από εκπαιδευτικά/καλλιτεχνικά σεμινάρια.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα διοργανωθούν σεμινάρια και παρουσιάσεις στα σχολεία της Σύρου και της Άνδρου με τη συμμετοχή των μαθητών, ενώ θα παραχθεί ένα ειδικό video το οποίο θα αποτυπώσει όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν.