«Αν το πρόγραμμα πετύχει τους στόχους του, θα αποτελεί μοναδικό παράδειγμα προς μίμηση συνολικότερα για τα νησιά των Κυκλάδων αλλά και την υπόλοιπη Μεσόγειο». Σπύρος Κοτομάτας, Συντονιστής Προγράμματος «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE»

Ολοκληρωμένη διαχείριση, θαλάσσια χωροταξία, βιώσιμη αλιεία και ανάπτυξη, όροι σωστοί στη θεωρία, κάποιοι από αυτούς άγνωστοι ακόμα στο κοινό και ταυτόχρονα δύσκολα εφαρμόσιμοι στην πράξη, θα πάρουν σάρκα και οστά μέσα από το πρόγραμμα «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE». Η επίτευξη των απαιτητικών στόχων που έχουμε θέσει προϋποθέτει την υλοποίηση ποικίλων δράσεων που θα μας φέρουν ακόμα πιο κοντά στο όραμά μας, το οποίο δεν είναι άλλο από την αποτελεσματική θεσμοθέτηση, λειτουργία και διαχείριση της νέας θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής (Γυάρος) η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών (Σύρος, Άνδρος).

_MG_2249

© A.Bonetti/ WWF Ελλάς

Πιο συγκεκριμένα:

  • Θα αποκτηθούν πρωτογενείς γνώσεις για τους θαλάσσιους και χερσαίους οικοτόπους, που θα τεκμηριώσουν τις προτάσεις μας για την υιοθέτηση των κατάλληλων μέτρων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής.
  • Θα καταγραφούν οι κοινωνικές και οικονομικές δομές της Σύρου και της Άνδρου, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των κατάλληλων μέτρων για την ολοκληρωμένη διαχείριση της περιοχής, βοηθώντας επιπλέον στην επιλογή των φορέων που θα συμμετέχουν στη συνδιαχείριση της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής.
  • Θα διαμορφωθεί και θα λειτουργήσει ειδικό σχήμα με τη συμμετοχή των κύριων εμπλεκόμενων φορέων που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό και τη θεσμοθέτηση της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής και σταδιακά θα εμπλακεί στη συνδιαχείρισή της.
  • Θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί ένα πρωτοπόρο σύστημα φύλαξης που θα εξασφαλίσει την τήρηση των μέτρων που θα θεσπιστούν για τη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή.
  • Θα παραχθούν ενημερωτικά και εκπαιδευτικά εργαλεία με στόχο τη συνεχή ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του κοινού και ειδικότερα των ομάδων που επηρεάζουν την περιοχή.
  • Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις κοινού, ενημερωτικά και εκπαιδευτικά βιωματικά σεμινάρια για τους ψαράδες, τους κατοίκους της Σύρου και της Άνδρου, αλλά και για την ίδια την ομάδα του «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE».

 

Προπαρασκευαστικές Δράσεις

Δράσεις Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Δράσεις Παρακολούθησης

Δράσεις Κατάρτισης και Ενημέρωσης

Δράσεις Συνδιαχείρισης