Τί είναι το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE;

Το Πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE: «Ολοκληρωμένη προστασία για τη Μεσογειακή φώκια στις Βόρειες Κυκλάδες» θα επιχειρήσει να δημιουργήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα με ολοκληρωμένο τρόπο και μέσα από μια έντονα συμμετοχική διαδικασία, μια νέα θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή στοχεύοντας στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Γυάρου αλλά και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Η επιστημονική μελέτη και η διατήρηση του πληθυσμού της απειλούμενης με εξαφάνιση Μεσογειακής φώκιας στη Γυάρο, η καταγραφή και χαρτογράφηση των οικοτόπων προτεραιότητας (λιβάδια ποσειδωνίας, τραγάνα, υποβρύχιες σπηλιές), η προώθηση εναλλακτικών δραστηριοτήτων και η προβολή της περιοχής θα αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση των κατάλληλων μέτρων προστασίας, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη.

DSC09347small

Αρχές όπως, οικοσυστημική διαχείριση και θαλάσσια χωροταξία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής, που θα βασιστεί στην άμεση διαβούλευση με τους κύριους εμπλεκόμενους σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, μέσω της λειτουργίας μιας επιτροπής συνδιαχείρισης, η οποία θα προωθήσει και θα εξασφαλίσει την άμεση εμπλοκή και συμμετοχή στη συνδιαχείριση της περιοχής.

Θα υλοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα ενεργειών για τη διατήρηση της δομής του περιβάλλοντος της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής, την υποστήριξη και ενίσχυση νέων εναλλακτικών αλλά και των παραδοσιακών κοινωνικών και οικονομικών δομών της Άνδρου και της Σύρου, ενεργοποιώντας τους φορείς που εμπλέκονται με την αλιεία, τον τουρισμό και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Pagiatas(c) WWF Greecesmaller

© Γ.Παγιάτας/WWF Ελλάς

Κομβική ενέργεια η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η ευρύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων στην τοπική κοινωνία, σε μέλη της επιστημονικής κοινότητας και σε όλους τους αρμόδιους φορείς, παρακινώντας τη συμμετοχή τους στη διαχείριση της περιοχής, ώστε να λειτουργήσουν σαν δίαυλοι πολιτικής παρέμβασης.

Στόχος, η θεσμική κατοχύρωση, η προστασία της ευρύτερης περιοχής και η λήψη και εφαρμογή μέτρων που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες προστασίας της φύσης και ευημερίας των τοπικών κοινωνιών.

Ξεκινάμε το ταξίδι μας, που θα διαρκέσει 4 χρόνια (Ιούλιος 2013 – Ιούνιος 2017) για να δώσουμε «Ζωή» στο περιβάλλον των Κυκλάδων. Ακολουθήστε μας μαθαίνοντας την ιστορία του, τις δράσεις που θα υλοποιήσουμε κατά τη διάρκειά του, νέα από το πεδίο, την ομάδα που βρίσκεται πίσω από αυτό και δείτε τα κυκλαδίτικα νησιά έτσι όπως δεν τα έχετε ξαναδεί μέσα από μοναδικές φωτογραφικές στιγμές και πλάνα.