Μάρτιος 30, 2018

Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE ήταν μόνο η αρχή

Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE υλοποίησε μια σειρά από ποικίλες και απαιτητικές δράσεις με τον απώτερο σκοπό της «δημιουργίας ενός πρωτοποριακού μοντέλου θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής, στην περιοχή της Γυάρου, από κοινού με τις κοινωνίες της Σύρου και της Άνδρου, που θα λειτουργεί με σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον». Μέσα στα πέντε σχεδόν χρόνια υλοποίησής του, έφερε στο φως μοναδικά επιστημονικά ευρήματα για το άλλοτε νησί εξορίας τη Γυάρο, δημιούργησε ένα αποτελεσματικό σύστημα φύλαξης του νησιού, πραγματοποίησε σεμινάρια κατάρτισης για τους ενήλικες, σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα παιδιά και μια σειρά επικοινωνιακές δράσεις ενώ θέσπισε την Επιτροπή Συνδιαχείρισης, όπου για πρώτη φορά όλοι οι εμπλεκόμενοι με τη Γυάρο φορείς, συναποφάσισαν τα μέτρα προστασίας και ανάδειξης του νησιού.  Πάνω από όλα όμως, το σημαντικότερο επίτευγμα του προγράμματος, είναι η δημιουργία μιας κοινής αίσθησης καθήκοντος και ευθύνης για όλη την ομάδα και τους συνεργάτες του ΚΥΚΛΑΔΕΣ, η οποία δεσμεύτηκε να συνεχίσει την υλοποίηση του κοινού οράματος του προγράμματος: Να συνεχίσουν να δουλεύουν μαζί για μια ζωντανή θάλασσα.

Διαβάστε εδώ την αναφορά για την επόμενη μέρα του ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE εδώ.