Ιούνιος 6, 2016

Το θαλάσσιο περιβάλλον της Γυάρου γεμάτο εκπλήξεις!

Η εβδομάδα 6- 12 Ιουνίου θα μας μείνει αξέχαστη! Η Μαρία Σαλωμίδη, ο Γιάννης Ίσσαρης, ο Βασίλης Γερακάρης και η Ελένη Κυτίνου, επιστήμονες από την ομάδα του ΕΛΚΕΘΕ, μαζί με την ομάδα πεδίου του ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE συνεργάστηκαν για την παρακολούθηση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας και των παράκτιων βραχωδών υφάλων της Γυάρου, στο πλαίσιo του προγράμματος εποπτείας του θαλάσσιου Δικτύου NATURA 2000 και του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE. Πραγματοποιήθηκε λεπτομερής καταγραφή και εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των ρηχών βραχωδών ακτών και εξετάστηκαν ποικίλες βιοτικές παράμετροι ποιότητας λιβαδιών Ποσειδωνίας, όπου επιπλέον τοποθετήθηκαν και μόνιμοι σταθμοί οικολογικής παρακολούθησης. Ευχαριστούμε την ομάδα του ΕΛΚΕΘΕ για αυτή τη συνεργασία και τη βοήθειά τους στην παρακολούθηση του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος της Γυάρου. Το αποκορύφωμα της αποστολής ήταν και μια επική συνάντηση με τα απειλούμενα Διαβολόψαρα, Mobula mobular (giant devil rays), μερικά ναυτικά μίλια νότια της Γυάρου!

Δείτε το βίντεο εδώ.