Μάρτιος 29, 2017

Ταξίδι στην θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή του Τόρε Γκουατσέτο

Λίγο πριν εκπνεύσει ο μήνας Μάρτιος, το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE ταξίδεψε στην πρότυπη προστατευόμενη περιοχή του Τορε Γκουατσέτο λίγο έξω από το Πρίντιζι της Ιταλίας. Η αποστολή αποτελούνταν από στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρίας Κυκλάδων, του WWF Ελλάς και της ιταλικής οργάνωσης Tethys, επαγγελματίες αλιείς της Σύρου και της Άνδρου και μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας της Σύρου. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τον τρόπο και το σχήμα διαχείρισης της θαλάσσιας αυτής προστατευόμενης περιοχής η οποία μέσα σε λίγα χρόνια έχει καταφέρει να διατηρεί τα εισοδήματα των αλιέων σε υψηλά επίπεδα και να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

(c) J.Gonzalvo