Μάρτιος 20, 2014

Ταμπέλα σήμανσης στο λιμάνι της Σύρου

Η ταμπέλα σήμανσης ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE τοποθετήθηκε σε ένα εμφανές σημείο στο λιμάνι της Σύρου ώστε να είναι ορατή σε όλους. Στην ταμπέλα μπορεί να βρει κανείς βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους εταίρους και τους στόχους του ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE.