Μάρτιος 17, 2016

Συνάντηση δύο προγραμμάτων LIFE

Σήμερα ημέρα Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 συναντήθηκαν στελέχη από τους φορείς που συντονίζουν δύο προγράμματα LIFE, από το Πανεπιστήμιο Πάτρας εκ μέρους του LIFE DEBAG (http://www.lifedebag.eu/) και από το WWF Ελλάς για το ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE, στα γραφεία του WWF Ελλάς με στόχο την αλληλοενημέρωση και τη διερεύνηση συνεργιών. Παρουσιάστηκε η πορεία και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE ενώ αντίστοιχα παρουσιάστηκε ο συνολικός σχεδιασμός του προγράμματος LIFE DEBAG που ξεκίνησε πρόσφατα. Με δεδομένου ότι τα 2 προγράμματα αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον και  υλοποιούνται στις Κυκλάδες και ειδικότερα στο νησί της Σύρου διερευνήθηκαν δυνατότητες για τη συνεργασία των δύο προγραμμάτων και συμφωνήθηκε σε κάθε δυνατή ευκαιρία να σχεδιαστούν κοινές ή παράλληλες δράσεις ιδιαίτερα σε σχέση με την ενημέρωση και εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας.