Μάιος 10, 2017

Ορνιθολογική αποστολή στη Γυάρο

Οι επιστήμονες από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία μαζί με την ομάδα πεδίου του WWF Ελλάς πραγματοποίησαν την καθιερωμένη εαρινή επίσκεψη στη Γυάρο για να καταγράψουν την κατάσταση της αποικίας των μύχων. Οι μύχοι, είναι ένα είδος θαλασσοπουλιού που απειλείται με εξαφάνιση. Η πολύ σημαντική αποικία μύχων της Γυάρου, ανακαλύφθηκε στο πλαίσιο των ερευνών που έγιναν στο νησί για την καταγραφή του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού, στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE.

 

(c) Γ.Βαβίτσας/WWF Greece