Φεβρουάριος 15, 2018

Ολοκλήρωση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης

Ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της Γυάρου. Η Μελέτη περιλαμβάνει όλες τις προτάσεις προστασίας και ανάδειξης της Γυάρου αλλά και τις ζώνες που συμφωνήθηκαν από την Επιτροπή Συνδιαχείρισης της Γυάρου, κάτι που δεν είναι πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα. Η Μελέτη, αφού εξεταστεί από το Υπουργείο, θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.