Δεκέμβριος 20, 2013

Επικοινωνιακά υλικά ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE

Βασικά παραδοτέα του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE αποτελούν τα επικοινωνιακά υλικά του προγράμματος. Κάποια από τα υλικά θα χρησιμοποιούνται από την ομάδα του ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE κατά τη διάρκεια των δράσεων ενώ κάποια απευθύνονται στο ευρύ κοινό προκειμένου να ενημερωθεί για το πρόγραμμα. Μπορείτε να τα δείτε εδώ.