Μάιος 11, 2016

Η Ορνιθολογική Εταιρεία επιστρέφει μαζί με την ομάδα πεδίου του ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE για τρίτη φορά στη Γυάρο

Την εβδομάδα που μας πέρασε, η ομάδα πεδίου του ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE μαζί με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) βρέθηκαν στη Γυάρο με σκοπό να μελετήσουν την κατάσταση του πληθυσμού του σπάνιου θαλασσοπουλιού, του Μύχου. Οι δυο ομάδες πεδίου έκαναν έλεγχο της κατάστασης των περσινών φωλιών και παρά τη δύσκολη πρόσβαση της αποικίας παρατήρησαν έντονα σημάδια θήρευσης από αρουραίους.  Επίσης επιχείρησαν να διερευνήσουν με τη μέθοδο της τηλεμετρίας ποια τροφικά πεδία χρησιμοποιούν και ποια απόσταση διανύουν τα ενήλικα άτομα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής τους περιόδου. Μέσω της τοποθέτησης πομπού GPS, ενός δύσκολου τεχνικά εγχειρήματος, οι ερευνητές ευελπιστούν να συλλέξουν στοιχεία που θα προσφέρουν επιπλέον δεδομένα για το ποίες είναι οι σημαντικές περιοχές τροφοληψίας του είδους ώστε να συμπεριληφθούν στα μελλοντικά μέτρα διαχείρισης και προστασίας της θαλάσσιας περιοχής γύρω από τη Γυάρο.