Αύγουστος 15, 2014

Η ομάδα πεδίου της ΜΟm συνεχίζει τις αποστολές στη Γυάρο

Η Ομάδα πεδίου της MΟm, πραγματοποίησε κατάλληλες τροποποιήσεις σε ενσύρματο σύστημα μετάδοσης εικόνας από υποβρύχια κάμερα, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί στη συλλογή δεδομένων για τον βιότοπο του χταποδιού Octopus vulgaris και στην επιλογή του κατάλληλου υποστρώματος για την τοποθέτηση των τεχνητών κρησφύγετων. Ερευνητικές αποστολές επίσης πραγματοποιήθηκαν με σκοπό τον έλεγχο όλων των καταφυγίων και παραλιών ξεκούρασης και αναπαραγωγής των φωκών. Τοποθετήθηκαν τέσσερις επιπλέον υπέρυθρες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με στόχο την καλύτερη κάλυψη των αναπαραγωγικών περιοχών.