Σεπτέμβριος 8, 2014

Η καταγραφή της ορνιθοπανίδας της Γυάρου συνεχίζεται

Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη αποστολή του βιολόγου ορνιθολόγου και ειδικού διαχείρισης και ερμηνείας περιβάλλοντος Δρ. Γιώργου Κατσαδωράκη στη Γυάρο για την καταγραφή της ορνιθοπανίδας του νησιού. Η συλλογή πληροφοριών συνεχίζεται με σκοπό να αποκτήσουν οι ερευνητές μία πλήρη εικόνα για τη χερσαία χλωρίδα και πανίδα του νησιού.  Ο Δρ. Κατσαδωράκης είχε στο πλευρό του την ομάδα πεδίου ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE του WWF Ελλάς.

© Α.Βονετι/WWF Ελλάς