Μάρτιος 31, 2015

Η Γυάρος είναι η καλύτερα χαρτογραφημένη θαλάσσια Natura 2000 της Ελλάδας

Ολοκληρώθηκε η τεχνική έκθεση που αφορά τη χαρτογράφηση των θαλάσσιων οικοτόπων προτεραιότητας Ποσειδωνίας και τραγάνας στην περιοχή της Γυάρου από το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η έκθεση βασίζεται στην επιστημονική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2014 στη Γυάρο από ομάδα επιστημόνων του συγκεκριμένου Εργαστηρίου, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή του τμήματος Γεωλογίας Γιώργο Παπαθεοδώρου και με τη συμμετοχή της ομάδας πεδίου ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE του WWF Ελλάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία πάνω από 50% της θαλάσσιας περιοχής της Γυάρου καλύπτεται από θαλάσσιους οικοτόπους όπως λιβάδια Ποσειδωνίας, γνωστές σε όλους μας ως φυκιάδες και κοραλλιογενείς σχηματισμούς οι λεγόμενες και τραγάνες. Και οι δύο οικότοποι έχουν μεγάλη οικολογική αξία, μαρτυρούν την υγεία του παράκτιου περιβάλλοντος και προστατεύονται από τον Μεσογειακό Κανονισμό για την αλιεία ΕΚ/1967/2006.

Η προστασία των θαλάσσιων αυτών οικοτόπων είναι ένας από τους σκοπούς του ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE. Η έρευνα αυτή, αποτελεί μέρος μιας σειράς προπαρασκευαστικών μελετών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος. Τα επιστημονικά στοιχεία που θα προκύψουν από τις έρευνες αυτές θα επιτρέψουν εμπλεκόμενους φορείς να σχεδιάσουν και να προτείνουν από κοινού τα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα για την προστασία τους.

Για περισσότερα δείτε εδώ και εδώ.