Ιούνιος 10, 2016

Ετήσιες ορνιθολογικές απογραφές στη Γυάρο

Από τις 6 ως τις 10 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε η ετήσια προγραμματισμένη επίσκεψη του ορνιθολόγου Δρ. Γ. Κατσαδωράκη που στόχο είχε το ξεκίνημα ενός νέου κύκλου ορνιθολογικών απογραφών στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE.  Οι ισχυροί άνεμοι των ημερών που έφταναν μέχρι και τα 8 μπωφόρ, δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή μετρήσεων χερσαίων πουλιών στα εκτεθειμένα τμήματα του νησιού επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά πως η δουλειά στο πεδίο, σε αντίθεση με εκείνη στο γραφείο, υπόκειται πάντα στους απρόβλεπτους περιορισμούς που θέτει η φύση. Παρόλα αυτά με τις παρατηρήσεις που έγιναν επιβεβαιώθηκε τελικά η αναπαραγωγή ενός ζευγαριού πετριτών, Falco peregrinus, η χρήση ολόκληρης της έκτασης του νησιού από ένα ζευγάρι σπιζαετών, Hieraaetus fasciatus, και η αναπαραγωγική επιτυχία περίπου 210 ζευγαριών ασημόγλαρων, Larus michahellis, που πλησιάζει τα 0,8 νεαρά ανά φωλιά. Θέλει λίγο χρόνο αλλά ένα-ένα αποκαλύπτονται τα μυστικά του ορνιθολογικού κόσμου της Γυάρου.

© Γιώργος Κατσαδωράκης/ WWF Greece