Απρίλιος 15, 2016

Επιτροπή Συνδιαχείρισης Γυάρου: Ορόσημο για το ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE

Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 στο Επιμελητήριο Κυκλάδων Σύρου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της νεοσύστατης Επιτροπής Συνδιαχείρισης Γυάρου. Η πρωτοβουλία αυτή, που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE, καλεί τους εκπροσώπους των δεκαπέντε κύριων εμπλεκόμενων με την περιοχή της Γυάρου φορέων, να καθίσουν στο ανοιχτό τραπέζι διαβούλευσης με κοινό στόχο το σχεδιασμό και τη διαχείριση της μελλοντικής θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής της Γυάρου. Κατά τη διάρκεια της πρώτης από τις επτά στο σύνολο προγραμματισμένων συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα στον επόμενο χρόνο, έγινε η πρώτη γνωριμία των μελών της Επιτροπής και συζητήθηκαν οι προσδοκίες τους. Το WWF Ελλάς, συντονιστής του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE, έκανε μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος και προσκάλεσε όλα τα μέλη να εμπλακούν ενεργά στη διαχείριση της περιοχής της Γυάρου για τη διασφάλιση της προστασίας του χερσαίου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος και παράλληλα για την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών. Τέλος συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν οι κανόνες λειτουργίας και οι κοινοί στόχοι της Επιτροπής για τη βιώσιμη διαχείρισης της ευρύτερης περιοχής της Γυάρου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε εδώ.