Νοέμβριος 8, 2013

Δύο μικρά φωκάκια προστέθηκαν στον πληθυσμό της Γυάρου

Η τελευταία αποστολή της ερευνητικής ομάδας της MOm στη Γυάρο τον Νοέμβριο του 2013 κατέγραψε ακόμα 2 μικρά φωκάκια σε καταφύγια του νησιού. Συνολικά οι βιολόγοι της MOm εκτιμούν πως ο αριθμός των γεννήσεων μέχρι σήμερα είναι επτά, και παρόλο που ήδη είναι ένας υψηλός ρυθμός ως έχει, είμαστε αισιόδοξοι πως θα ανέβει ακόμα περισσότερο! Η ερευνητική ομάδα της MOm κατά τη διάρκεια των δράσεών της στη Γυάρο θα συγκεντρώσει επίσης βιολογικό υλικό από τον τοπικό πληθυσμό. Τα δείγματα αυτά μπορεί να είναι τρίχες και εκκρίματα των ζώων, από τα οποία με σύγχρονες τεχνικές μπορούμε να εξάγουμε DNA  και να πραγματοποιήσουμε μια σειρά αναλύσεων οι οποίες θα μας αποκαλύψουν πολλά μυστικά για τον τοπικό πληθυσμό της Γυάρου, αλλά και ευρύτερα για το είδος στην Ανατολική Μεσόγειο. Κοντά στο τέλος του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE, έχοντας συγκεντρώσει ένα ικανοποιητικό αριθμό τέτοιων δειγμάτων, η MOm σε συνεργασία με εξειδικευμένα ερευνητικά ινστιτούτα θα ολοκληρώσει μία πλήρη γενετική ανάλυση για τον πληθυσμό της μεσογειακής φώκιας της Γυάρου, από την οποία θα προκύψουν στοιχεία σχετικά με τον ακριβή αριθμό ατόμων του πληθυσμού, τις σχέσεις συγγένειας, το βαθμό ενδογαμίας και τη γενικότερη κατάστασή του.