Ιανουάριος 20, 2016

Δόθηκε το πράσινο φως για την έναρξη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις τοπικές κοινωνίες

Μόλις εκδόθηκε η άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για την έναρξη των δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία της Σύρου και της Άνδρου στα πλαίσια του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE. Η δράση αυτή, η οποία είναι υπό την ευθύνη της MOm, έχει ως στόχο, μέσω των εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών μαθημάτων με τίτλο «Ανακαλύπτοντας τη Γυάρο» που θα διοργανώσει σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς από τα δύο νησιά, να ενημερώσει τους μαθητές για τη σημασία της προστασίας της φύσης και παράλληλα για τις δράσεις που γίνονται στα πλαίσια του ΚΥΚΛΑΔΕΣ  LIFE για τον σκοπό αυτό στη Γυάρο.