Οκτώβριος 8, 2014

Ανάθεση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στη ΜΟm

Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ανέθεσε επίσημα στη MΟm την εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, με την έκδοση μιας επίσημης απόφασης, που περιλαμβάνει επίσης τις προδιαγραφές που έχουν προετοιμαστεί ήδη για την εκπόνηση της ΕΠΜ.