Σεπτέμβριος 15, 2014

Έλεγχος καταφυγίων και παραλιών ξεκούρασης φώκιας στη Γυάρο

H Ομάδα πεδίου της MΟm, πραγματοποίησε μια ακόμα επίσκεψη στη Γυάρο με σκοπό τον έλεγχο όλων των καταφυγίων και παραλιών ξεκούρασης και αναπαραγωγής της μεσογειακής φώκιας.