Δεκέμβριος 23, 2015

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την έναρξη της λειτουργίας της Επιτροπής Συνδιαχείρισης

Ένα σημαντικό ορόσημο για το πρόγραμμα και τη μελλοντική διαχείριση της περιοχής της Γυάρου φτάνει στην ολοκλήρωση του, αφού το Δεκέμβριο στάλθηκαν οι προσκλήσεις στους 15 εμπλεκόμενους φορείς για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Συνδιαχείρισης. Η Επιτροπή Συνδιαχείρισης της Γυάρου, ένα άτυπο συμβουλευτικό σχήμα που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE, έχει σκοπό την ανοικτή και εποικοδομητική διαβούλευση επί των μέτρων και δράσεων προστασίας καθώς και της μελλοντικής διαχείρισης της περιοχής της Γυάρου. Στόχος είναι να διαμορφωθούν και να προωθηθούν κοινά αποδεκτές προτάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας για να θεσμοθετηθεί η περιοχή της Γυάρου ως θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή. Η Επιτροπή Συνδιαχείρισης θα αποτελείται από τους  εκπροσώπους των παρακάτω φορέων:

1)            Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

2)            Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

3)            Υπουργείο Πολιτισμού

4)            Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Λιμενικό Σώμα

5)            Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

6)            Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

7)            Δήμος Σύρου-Ερμούπολης

8)            Δήμος Άνδρου

9)            Αναπτυξιακή Εταιρία Κυκλάδων

10)          Επαγγελματίες Αλιείς Σύρου

11)           Επαγγελματίες Αλιείς Άνδρου

12)          Επιμελητήριο Κυκλάδων

13)          Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών/Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης

14)          MOm/Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας Μεσογειακής Φώκιας

15)          Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση-WWF Ελλάς

Αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα να πραγματοποιηθεί και η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, όπου και θα αποφασιστεί από κοινού ο κανονισμός λειτουργίας της καθώς και οι προτεραιότητες της.